Versneld bouwen

Tijdwinst bij toepassing van het CPO instrument.
Uit het artikel “Versnelt bouwen in Brabant” in het blad Het Experiment van de SEV, september 2009

“Het idee achter Versnelt Bouwen is ontstaan op het moment dat we doorhadden dat er in de bouwsector eigenlijk heel traditioneel gewerkt werd. In totaal was men zo'n zeven jaar bezig vanaf het verwerven van de grond, een stedenbouwkundig plan, bestemmingsplanprocedures tot start bouw. Vervolgens bleek dat de zogenaamde woonvisie van waaruit gewerkt werd al weer achterhaald” aldus René Beks.

Allereerst werd toen het idee 'Wonen naar Wens' ontwikkeld, een vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarbij bewoners in een vroeg stadium bij het ontwikkelingsproces betrokken worden. Dit levert tijdwinst (40%) en draagvlak op. Daarbij krijgt de gemeente zicht op het daadwerkelijk bereiken van de vooraf afgesproken doelgroep.