Kavelinformatie op nieuwe website Mannee Goes

Kijk op www.mannee.info voor meer informatie

Op de website www.mannee.info is het nu mogelijk om gedetailleerde kavelinformatie in te zien. Zaken zoals oppervlakte, grondprijs per m2, perceelprijs en erfpachtcanon zijn met het aanklikken van een kavel op de kaart zichtbaar.

De kavels van CPOZ (project CPO Mannee II) zijn gesitueerd aan de Hilleweg in het verlengde van het reeds gerealiseerde project CPO Mannee I.

Voor meer informatie: www.mannee.info/vrije-kavels