Woon Werk Gemeenschap Walcheren in vergadering

Buigen over concrete bestaande locatie of ...!

27/10 2016: Woon Werk Gemeenschap Walcheren (WWGW) is donderdag 27 oktober in vergadering bijeengekomen op Landgoed Ipenoord. De groep bestudeert de mogelijkheden te landen op een bestaande locatie in Oostkapelle. Wat is wenselijk gegeven de missie? Wat mag eigenlijk? Wat is haalbaar zowel collectief als individueel? Hoe kan de werkfunctie gestalte krijgen? Behoort een publieksfunctie tot de mogelijkheden? Wat zijn de verschillende meningen? En vooral hoe ziet het organisatie- en financieringsmodel eruit! Er wordt gesproken met verschillende instanties, er zijn werkgroepen samengesteld, er worden ideen uitgewisseld, enz.

CPOZ helpt met het opstellen van een investeringsmodel waarin het gemeenschappelijke de basis vormt (op basis van het CPE-model, zie bijlage), maar het voldoen aan individuele wensen en het gebruik maken van individuele mogelijkheden de drivers voor succes vormen.

De groep omvat thans 6 leden-huishoudens - inmiddels verenigd in een kopersvereniging (KV) - met de mogelijkheid uit te groeien naar circa 20 deelnemers. U kunt zich aanmelden via info@cpoz.nl of het contactformulier bij CPOZ, of een informatie- en kennismakingsverzoek richten aan Frits den Heijer, info@woonwerkgemeenschapwalcheren.com of via de website contact zoeken www.woonwerkgemeenschapwalcheren.com.