Projectnieuws

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Inloopavond Hofje Meliskerke vandaag 12 juli 2017

Inloopavond Hofje Meliskerke vandaag 12 juli 2017

Plaats Odulphuskerk zijde Valkenburgstraat vanaf 19.30 uur

12/07/2017: Vanavond - 12 juli 2017 - organiseert gemeente Veere samen met bouwteampartners Bouwbedrijf de Delta, architect MAS en CPOZ een Inloopavond voor het project Hofje Meliskerke De Zeester locatie. Het plan omvat 6 levensloopwoningen te weten 3 x 2K-woningen + 3 x 3K-woningen, georganiseerd in een Hofjesmodel. CPOZ tekent voor het concept waarin een aantal collectieve & duurzame maatregelen zijn verwerkt. De planning is dat volgens normale procedure de woningen eind 2018 kunnen worden opgeleverd. U kunt zich inschrijven voor nadere informatie via de Nieuwsbrief door middel van het Contactformulier of E-mail info@cpoz.nl of bellen met Catrinus Tuinstra 06-53327535. lees verder

Duurzame 2/1 kap als voorbeeldwoning

Duurzame 2/1 kap als voorbeeldwoning

Keuze uit eengezinswoning of levensloopbestendige variant

1/10/2017: De ontwerprechten berusten thans bij CPOZ. Als het ontwerp en de duurzaamheidsdoelstelling u aanspreken kan CPOZ onderzoek doen naar alternatieve locaties. Dat kan in Middelburg of daarbuiten. Keuze uit eengezinswoning of levensloopwoning. 30/09/2017: De optie is door het initierend huishouden teruggegeven. Er is met belangstellenden tot op architectenniveau contact geweest, maar zonder resultaat voor betreffende locatie op Rittenburg. 9/03/2016: CPOZ heeft in haar dienstverlening aan particulieren de mogelijkheid opgenomen om opdrachtgevers voor de bouw van hun eigen woning bij elkaar te brengen. Namens een actief huishouden zoekt CPOZ een 2e gegadigde voor de bouw van een duurzame 2/1 kap woning op kavel 57 in Rittenburg in Middelburg. De plattegrond maakt het mogelijk zowel een eengezinswoning met uitgebreide mogelijkheden in de zijbeuk, als een levensloopbestendige variant te realiseren. In de bijlagen de verkooptekening met de ligging van kavel 57, de gevelbeelden, de plattegronden alsmede aanvullende projectinformatie. Status project: de gevelbeelden liggen ter beoordeling bij Welstand gemeente Middelburg. Aan de beelden kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie: info@cpoz.nl of bel Catrinus Tuinstra mobiel: 06-53 32 75 35 lees verder

CPO Veere Zanddijk II verder doorontwikkeld

CPO Veere Zanddijk II verder doorontwikkeld

Budget, levensloop of vrij indeelbaar, U kiest!

22/06/2016: Locatie Veere Zanddijk II is toegewezen aan de Woningbouwvereniging t.b.v. doostroming statushouders. Met gemeente Veere is afspraak gemaakt dat bij gebleken belangstelling voor het woningontwerp van CPOZ zal worden gezocht naar alternatieve locaties in Veere of andere kernen binnen de gemeente. U kunt uw belangstelling, woonwensen, besteedbaar budget, kenbaar maken bij CPOZ via Mob.: 06-53 32 75 35 of E-mail info@cpoz.nl. CPOZ bundelt de reacties en houdt u op de hoogte. In de bijlage een alternatieve indeling van de begane grond met vergroting woonkamer en eetkeuken. 10/12/2015: Nieuw blokje van 3 woningen is met RoosRos Architecten doorontwikkeld, mede op basis van reacties van belangstellenden. Download nu de planstudie van RoosRos. Zie bijlage. U kiest op de begane grond voor budget, levensloop, of vrij indeelbaar. De bovenverdieping kan een grote slaapkamer omvatten, maar ook samen met u verkend worden voor bijv. inpassen badkamer/natte cel? Een 2e onbenoemde ruimte? Een extra dakvenster op de schuine achterkap? U krijgt de ruimte door samen met ons op verkenning te gaan naar wat kan en ook niet kan! Ook de stichtingskosten worden op deze wijze gezamenlijk in beeld gebracht. 26/11/2015: CPOZ verkent thans de mogelijkheid van en belangstelling voor (levensloop)woningen in Veere Zanddijk. Zie concept gevelimpressie in bijlage. Het is een vervolg op de 2 x 3/1 kap met garage die momenteel in aanbouw zijn. Zie bijlage voor situering. Er is overleg met gemeente Veere of de locatie geschikt is voor dit type woning. U kunt derhalve nog geen rechten ontlenen aan het initiatief. U kunt wel uw belangstelling kenbaar maken. U wordt in het CPO proces opdrachtgever voor de bouw van uw eigen (levensloop)woning. Dat doet u samen met andere gegadigden. Bel Catrinus Tuinstra op 06-53327535 of mail naar info@cpoz.nl. 24/09/2015: Zaterdag 26 september is CPOZ aanwezig op de Woonmarkt in het gemeentehuis te Domburg. lees verder

6 woningen CPO Veere Zanddijk I feestelijk opgeleverd

6 woningen CPO Veere Zanddijk I feestelijk opgeleverd

Waardering voor verschijningsvorm en bouwkwaliteit

11/12/2015: Op vrijdag 11 december zijn in het bijzijn van wethouders C. Maas en J. Melse van gemeente Veere de 6 woningen met bijkeuken en (optioneel) garage feestelijk opgeleverd. Na een welkomstwoord van C. Tuinstra, coördinator CPOZ, is het woord gevoerd door J. Pluijlaar, technisch directeur Bouwgroep Peters Middelburg, P. Dekker, bouwbegeleider namens het ledencollectief, D. Verboon namens toekomstige bewoners en wethouder Maas namens gemeente Veere. Met de overhandiging van een bloemstuk door de wethouders zijn de woningen overgedragen aan de opdrachtgevers. Daarna is een feestelijke toast uitgebracht op de toekomstwaarde van de woningen en voor de bewoners. In de bijlage de openingsspeech van coördinator C. Tuinstra van CPOZ. Het is al weer het 4e CPO project in de gemeente Veere en het volgende project heeft zich al aangediend. Zie elders op deze website. 8/12/2015: De hekken zijn weg en de woningen zijn nu goed zichtbaar. Het ontwerp wordt gekenmerkt door Veerse bouwstijl motieven. Zie ook bijlagen voor grote foto's. 19/11/2015: Op vrijdag 11 december zal - in het bijzijn van 2 wethouders van de gemeente Veere - de feestelijke oplevering plaats vinden van 6 woningen in Veere Zanddijk. Een mijlpaal voor CPOZ en de CPO-groep Veere Zanddijk! In een bijlage enkele foto's die de laatste stand van zaken weergeven. 16/10/2015: Voortgang project CPO Veere Zanddijk. De contouren van de 6 woningen met optioneel bijkeuken en garage worden goed zichtbaar. De bouw ligt op schema voor oplevering eind dit jaar. 26/08/2015: Voortgang project CPO Veere Zanddijk. De 6 woningen zitten nu onder de kap. Zie bijgevoegd filmpje voor een prachtig beeld van bovenaf! Ook in de bijlage een fotoverslag met enkele foto's. 30/07/2015: Vlak voor aanvang verlofperiode heeft Bouwgroep Peters 2 verdiepingen in casco opgeleverd. Het biedt een mooie doorkijk van de 2 blokjes van 3 woningen. Zie foto bijlage. 11/06/2015: In het project Veere Zanddijk is een manshoge kelder geplaatst onder een woning. Voor de toekomstige bewoner veel extra ruimte bij een gelijkblijvende grondprijs. Foto zie bijlage. 5/06/2015: op vrijdagmiddag 5 juni is in het bijzijn van jong en oud de 1e paal geslagen voor het project CPO Veere Zanddijk. Zie foto's bijlage. De start van de bouw van 2 blokjes van 3 woningen heeft plaatsgevonden onder een strak blauwe hemel. De deelnemers zijn er blij mee. Bouwgroep Peters hoopt nog voor de bouwvakvakantie met een strakke planning de kappen te kunnen plaatsen. CPOZ heeft het verzoek aan gemeente Veere gedaan of er ruimte is voor nog een 3e of 4e blokje van 3 van deze ruime en duurzame woningen. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via het contactformulier op deze website of via een E-mail (info@cpoz.nl). 1/04/2015: CPOZ bouwt voor de toekomst. Nieuwe EPC eis 2015 al verdisconteerd in CPO Veere Zanddijk. 2/03/2015: In prijs ad € 185.000, - inclusief BTW en grond iinbegrepen Berging, Bijkeuken, Uitzet/ tuimelvenster, stelpost Tegels wanden + vloeren + arbeid, stelpost Sanitair + arbeid, aandeel aanleg Achterpad/brandgang. 26/01/2015: Nog 1 duurzaam gebouwde Tussenwoning vrij circa € 185.000, - incl. BTW en grond. Medio januari 2015 heeft Woningborg het project geaccepteerd en kunnen de woningen worden geregistreerd onder de Afbouw garantieregeling. De Woningborg aannemingscontracten worden definitief gemaakt en getekend. Daarmee is aan alle eisen voor het slaan van de 1e paal voldaan. Op 29 december j.l. zijn de grondaktes gepasserd bij Sauer & Oonk Vlissingen en zijn 5 CPO leden eigenaar van de bouwgrond geworden. 8/12/2014: Per 1-1-2015 wordt de Energie Prestatie Coefficient (EPC) verder verscherpt van 0.6 naar 0.4. Terwijl veel woning nieuwbouw projecten die dit jaar nog een bouwvergunning aanvragen op basis van het 'oude' Bouwbesluit met een Rc waarde = 3,5 m2. k/W en pas in 2015 of in 2016 worden opgeleverd, heeft CPOZ al geanticipeerd op de nieuwe eis. In het project CPO Veere Zanddijk wordt gebouwd met een Rc = 4,5 voor de vloer, met Rc = 5,05 voor de gevel, en met Rc = 5,50 voor het dak. In de nieuwe EPC prestatie eis is dat respectievelijk vloer Rc = 3,5, gevel Rc = 4,5 en dak Rc = 6,0 m2.K/W. De dakkapel wordt opgeleverd met Rc = 4,0 voor dak + zijwangen. Bijkeuken en Garage worden in HSB geisoleerd opgeleverd met een Rc = 3,74/4,0. Verder wordt luchtdicht gebouwd op alle aansluitingen. De schil van de woning is daarmee ontworpen om in belangrijke mate toekomstbestendig te zijn. Eind van deze maand worden aktes voor levering van de grond gepasseerd bij de Notaris. Start bouw is nu voorzien in 2015 Q1. Oplevering is voorzien in 2015 Q3. Vanaf de start van het project in oktober 2013 tekenen voorbereiding + uitvoeringsplanning voor een doorlooptijd van minder dan 2 jaar van idee tot oplevering. U kunt nu nog instappen voor de laatste Tussenwoning en gereed zijn voor de toekomst. 28/10/2014: Bouwgroep Peters uit Middelburg gaat het project CPO Veere Zanddijk bouwen. De Omgevingsvergunning is verleend door gemeente Veere en onherroepelijk geworden. De huishoudens ronden deze week hun persoonlijke gesprekken met de aannemer af. Toegekende Omgevingsvergunning, Grondcontract gemeente Veere en Pro forma aannemingsovereenkomst op basis van Woningborg insolventie verzekering zijn voorwaarden voor hypotheekverstrekking door banken en financiering- en garantieinstellingen. CPOZ heeft de leden door dit traject geleid. De woningen worden qua planning in 2015 Q3 opgeleverd. Het slaan van de 1e paal is afhankelijk van de levering van de begane grond vloerdelen. 6/8/2014: Aanbesteding is laatste fase ingegaan met onderhandeling met 2 finale partijen. Tevens Omgevingsaanvraag al ingediend bij gemeente Veere. Daarmee komt start bouw van deze duurzame woningen dichterbij voor de groep. Voor Tussenwoning 5 wordt nog een gegadigde gezocht. U kunt nu nog meedenken en meeonderhandelen over de indeling van deze woning. Alle woning informatie plus indicatieve prijsniveau bij CPOZ (info@cpoz.nl of mob.: 0653327535). 11/11/2013: in het project CPO Veere Zanddijk hebben de deelnemers hun persoonlijke wensen ingebracht. De bijkeuken + garage worden aangepast. Voor de hoekwoningen 1 en 6 wordt de voordeur naar de zijkant verplaatst. Het ontwerp wordt binnenkort aan Welstand voorgelegd. Zie bijlage. Kerngroep snel uitgebreid. RoosRos Architecten heeft Verkavelingsopzet uitgewerkt, gevolgd door een Schetsontwerp c.q. Voorlopig Ontwerp. Zie bijlagen. Deelnemers kiezen voor 4 hoekwoningen met garage + 2 tussenwoningen. Resultaat: 2 blokjes van 3 woningen. In het ontwerp zijn typerende kenmerken van Veerse bouw opgenomen. lees verder

Villa Bomenweide Heinkenszand ontpopt zich

Villa Bomenweide Heinkenszand ontpopt zich

Consumentvriendelijke erfpacht Villa en Duovilla blijft mogelijk!

16/12/2015: Steigers zijn weggehaald, en de villa Bomenweide kavel Linde toont zijn gedaante. Zoek de verschillen met de artist impression op het bouwbord. De kans is groot dat de oplevering al in januari 2016 kan plaatsvinden. De doorlooptijd bedraagt dan 7 maanden, waarvan circa 6 maanden werkelijke bouwtijd. Binnen wordt zichtbaar hoeveel licht van alle zijden de villa binnendringt. Ook reikt het zicht ver omdat de villa op de assen van de straten is gelegen. De vierkante bouw maakt alle ruimtes optimaal bruikbaar omdat schuine vlakken ontbreken. De dakterrassen aan voor- en achterzijde maken het beeld speels. Er zijn nog kavels beschikbaar voor vrijstaande villa's en en voor duo villa's. Voor informatie: info@cpoz.nl. 4/12/2015: De bouw van Villa Bomenweide Heinkenszand ligt goed op schema. De verdiepingen zijn opgericht en de gevels worden afgewerkt. 21/09/2015: Bouw Villa op Bomenweide Heinkenszand vordert. De bg laag maakt de vele openingen in de gevel zichtbaar. Gemeente Borsele blijft de consumentvriendelijke erfpachtregeling aanbieden. CPOZ rekent het graag voor u uit! 31/072015: Voor zowel Villa als Duovilla zijn levensloop programma's met wonen, slapen en baden op de begane grond beschikbaar. Vraag de informatie aan. Wijzigingen in de indeling zijn mogelijk. 30/07/2015: Begane grond vloer gelegd voor Villa Bomenweide. Voor het ingaan van de verlofperiode heeft Bouwbedrijf Rijk de begane grond vloer van de villa CPO Bomenweide Heinkenszand opgeleverd. Het geeft een beeld van de footprint van de woning die bijna 800 m3 groot wordt. 15/07/2015: woensdag 14 juli zijn de palen geheid voor de 1e villa op Bomenweide Heinkenszand. Bouwbedrijf Rijk voert de bouw uit. 9/06/2015: Nieuw: levensloopwoonprogramma's Villa en Duovilla. Op verzoek van belangstellenden zijn plattegronden met een levenslooprogramma ontwikkeld voor zowel vrijstaande Villa als Duovilla. In beide gevallen kunnen programma en inhoud op de 1e verdieping worden aangepast aan persoonlijke wensen m.b.t. ruimte en budget. Download de varianten uit de bijlagen. Of vraag ze aan via: info@cpoz.nl 21/3/2015: Tuinen kavels kop Bomenweide zongeorienteerd!. Kopkavels zijn met tuinen gunstig georiënteerd op zon in Bomenweide Heinkenszand. Ook voorzijde is representatief. Reden om een aantal artist impressions uit te werken. Zie bijlagen. Kopkavels op de hoek lenen zich zowel voor zelfstandige villa als voor Duovilla concept. Informeert U naar beide mogelijkheden! Voor kavel Eik loopt een optie voor een vrijstaande villa. Plattegronden zijn uitgewerkt in symmetrische opstelling met centraal imposante hal en trap! CPOZ heeft raming stichtingskosten uitgewerkt en liquiditeitsbegroting opgesteld op basis van erfpacht. 23/12/2014: Breaking news: Min v. Fin. creert overgangsregeling voor gunstige erfpachtregeling. Nu tot 1 juli 2015 mogelijkheid voor sluiten erfpachtovereenkomst met gemeente Borsele. Feitelijke levering en afname op erfpacht pas op 31 december 2016. CPOZ rekent het graag aan u voor! Mail info@cpoz.nl of bel 06-53 32 75 35. 15/12/2014: Welstand keurt ontwerp 1e vrijstaande villa Bomenweide Heinkenszand goed. Overleg met Dorpsbouwmeester levert een aantal kwalitaitieve verfijningen op. Daarmee is kavel Linde definitief bezet. Voor kavel Iep loopt een reservering. Voor een 3e gegadigde loopt een aanvraag voor de heflt van een Duovilla. Hier wordt een nevenbouwer gezocht! De gunstige erfpachtregeling staat ter discussie bij het Rijk. Er is overleg over een Overgangsregeling. In dat geval kan nog voorgesorteerd worden op een (Duo)villa. CPOZ staat klaar om u daarbij te helpen! 20/08/2014: CPOZ c.s. komt met villa's en duovilla's in groene omgeving. 2 Huishoudens (ver)delen samen duovilla (in). Opdrachtgever 'ontwerp' villa naar eigen woonwensen en budget. Na aftrap op Info bijeenkomst Heinkenszand op vrijdag 14 maart in Rabobank Heinkenszand is een orientatie- en ontwikkelingsproces gestart met eerste belangstellenden. Dat heeft een Voor Ontwerp opgeleverd voor een eerste kavel met 1 villa. Het ontwerp is tot stand gekomen in coproductie tussen opdrachtgever en architect. Ook voor duovilla's is belangstelling getoond. U kunt zich aanmelden als belangstellende voor de Bomenweide in Heinkenszand. En op basis van rangorde binnenkomst een kavelvoorkeur uitspreken. De start van het gezamenlijk ontwikkelingsproces en de start bouw is voorzien in 2014. De oplevering van de eerste duovilla's is gepland in 2015. 2 Huishoudens bepalen bij het concept duovilla's samen de indeling c.q. verdeling van de villa, de omvang van de villa als bouwmassa, het aantal bouwlagen, de positie van de entree's, enz. De repectievelijke budgetten zijn bepalend en maatgevend. Er ontstaan steeds unieke combinaties! De ultieme duovilla heeft meer dan 1 bouwlaag, en desgewenst een daktuin, dakterrras, dakserre als een soort penthouse-oplossing. Maar er zijn ook eenvoudige samenstellingen denkbaar. De architecten hebben de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente omgezet in een uitgekiend verkavelingplan. De optionele ruimte van duovilla's is goed zichtbaar. Het bestemmingsplan van de gemeente wordt daarop afgestemd. De architecten hebben een pakket samengesteld voor kleuren en materialen waaruit gekozen kan worden. Samenhangende esthethiek vertegenwoordigt voor alle duovilla's een meerwaarde. Architecten en CPOZ zorgen voor afstemming en terugkoppeling met de aannemer en brengen de gekozen oplossingen transparant in beeld. Een voordeel is dat het opdrachtgeverschap gedeeld wordt met een mede-opdrachtgever. Dat kan een bevriend huishouden zijn met dezelfde aspiraties. Er is begrip dat de eigen woning eerst verkocht moet worden. U krijgt daarvoor alle ruimte. Samen wordt een beslismoment bepaald waarop het opdrachtgeverschap definitief wordt. CPOZ kan indien gewenst een mede opdrachtgever in beeld brengen. Het is ook mogelijk een duovilla als 1 bouwmassa voor 1 huishouden te bestemmen. Het concept van de duovilla staat ook toe mantelzorgvarianten te ontwikkelen met horizontale of verticale woonverdeling. Voor info: zie Persbericht, Uitnodigingskaart en Antwoordkaart hieronder. Zie verder: www.duovilla.nl lees verder

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >