Projectnieuws

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Kavelinformatie op nieuwe website Mannee Goes

Kavelinformatie op nieuwe website Mannee Goes

Kijk op www.mannee.info voor meer informatie

Op de website www.mannee.info is het nu mogelijk om gedetailleerde kavelinformatie in te zien. Zaken zoals oppervlakte, grondprijs per m2, perceelprijs en erfpachtcanon zijn met het aanklikken van een kavel op de kaart zichtbaar. De kavels van CPOZ (project CPO Mannee II) zijn gesitueerd aan de Hilleweg in het verlengde van het reeds gerealiseerde project CPO Mannee I. Voor meer informatie: www.mannee.info/vrije-kavels lees verder

Start nieuw CPO Pauwhoek Zeester Meliskerke

Start nieuw CPO Pauwhoek Zeester Meliskerke

Gegadigden gezocht herontwikkeling schoollocatie

CPOZ heeft de intentie om samen met geïnteresseerden in CPO-verband woningen te ontwikkelen op de locatie van de voormalige basisschool ‘De Zeester’ in Meliskerke. Gestart wordt met een inventarisatie naar de voorkeuren voor mogelijke woningtypes en woonbehoeften. Belangstellenden kunnen aangeven welk woningtype hun voorkeur heeft. Als u geïnteresseerd bent, wordt u van harte uitgenodigd mee te doen in het ontwerpproces. Kortom: een unieke kans om samen met uw toekomstige buren uw eigen woonwensen te verwezenlijken! Een mogelijk Concept richt zich op ouderen die op het dorp willen blijven wonen. CPOZ ziet een combinatie van individueel wonen (eigendom of huur) gecombineerd met gemeenschppelijke ruimten/faciliteiten in de vorm van Collectief Particulier Eigendom (CPE). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met CPOZ (tel.: 06 – 53 32 75 35 of E-mail: info@cpoz.nl). lees verder

Alle 8 woningen CPO Starters Zoutelande opgeleverd

Alle 8 woningen CPO Starters Zoutelande opgeleverd

Donderdag 3 april volgens Woningborg protocol doorlopen!

Het rijtje van 4 met 2 hoekwoningen en 2 tussenwoningen oogt mooi nu de bouwhekken door bouwbedrijf Kambier verwijderd zijn. De stijlvormen van de Haagse school van RoosRos architecten komen uitstekend tot hun recht in de sfeer van de Zeeuwse badplaats, waar de bewoners aan de achterzijde uitkijken op de duinen. De oplevering stond onder leiding van de heer de Nooyer die handelde volgens Woningborg protocol. Deze insolventieverzekering biedt tevens de basis voor het aannemerscontract, de termijnbetalingen en opleverfasen, het opleveringsprotocol, en de onderhoudsgarantie. Maandag 14 april is het 2e blok van 4 op gelijkaardige wijze opgeleverd. De 8 jonge huishoudens kunnen nu beginnen met de afwerking en de inrichting van hun woning. Inmiddels zijn de eerste bewoners al ingetrokken, en ... is de 1e baby geboren! Dit symboliseert de kans op een goede toekomstwaarde van de woningen die op een prachtige plek zijn gesitueerd, een uitstekende noord-zuid orientatie kennen met zuidtuinen, en duurzaam zijn gebouwd met een hoge schilwaarde (Rc = 5,0), label A-pompen in HRCV en vloerverwarmingsverdelers, CWP bij 3 huishoudens, toepassing van PV-panelen (individueel) met ideale zuidorientering. lees verder

CPO Starters Zoutelande onder kap voor kerst!

CPO Starters Zoutelande onder kap voor kerst!

Beeld hoog uit de hijskraan

Je krijgt niet iedere dag beelden van je woning in aanbouw hoog vanuit de hijskraan. Een lid van CPO Veere Zanddijk plaatste de kappen op de woningen in Zoutelande en nam en passant enkele beelden vanuit zijn cabine voor zijn bouwcollega's uit de CPO groep aldaar. lees verder

Kerngroep CPO Veere Zanddijk nu 4 huishoudens!

Kerngroep CPO Veere Zanddijk nu 4 huishoudens!

Verkavelingsstudie 6, 7 of 8 woningen locatie Zanddijk

RoosRos Goes heeft op woensdag 18 september een tweetal verkavelingsopzetten gepresenteerd aan de kerngroepleden. Er kunnen 8 woningen in rij, of in 2 blokjes van elk 4 worden gerealiseerd. Er is echter een wens ook garages in het plan te betrekken. Dit traject wordt verder onderzocht door CPOZ en RoosRos naar effect op grondquotes en stichtingskosten. Het kan inhouden dat passend binnen het budget het aantal woningen met 1 of 2 verminderd. Tevens zijn ontwerpvoorbeelden gepresenteerd, en hebben de deelnemers hun voorkeuren aangegeven. Zij zullen nu zelf met concrete voorbeelden komen wat mooi gevonden wordt! Nieuwe belangstellenden kunnen in dit proces instappen en meedenken. In dit kader hecht CPOZ aan architecturale kwaliteit omdat dit bijdraagt aan de toekomstwaarde van de woningen! Er is ook al over een planning gesproken. Er wordt gedacht bij gunstig verloop aan een oplevering in 2014 Q4. lees verder

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >