Starters

Het starterspriject 's-Gravenpolder in vogelvlucht

StartersIn 2005 kon de Stichting Centraal Wonen Zeeland (CWZ) de voormalige kleuterschool in 's-Gravenpolder kopen. CWZ nam contact op met het bestuur van de Dorspsraad 's-Gravenpolder. Tijdens het eerste gesprek bleek er sterke behoefte te zijn voor de bouw van starterswoningen. Twee uitgangspunten waren belangrijk: starters werven in 's-Gravenpolder en behoud van van school met plein. Dit was voldoende reden voor CWZ om de voormalige kleuterschool te kopen. Al snel werden de eerste starters gevonden. Jonge mensen uit 's-Gravenpolder of die weer terug wilde keren naar hun dorp.

Na de eerste informatieavond in het Dorpshuis van 's-Gravenpolder ontstond al snel een startersgroep. Diverse starters bleken nog als kleuter op de school te hebben gezeten. De startersgroep werd aangevuld met een vertegenwoordiger van omwonenden en Dorpsraad. Voortaan werd met deze groep regelmatig vergaderd in het Dorpshuis om de plannen gezamenlijk uit te werken. CWZ functioneerde als adviseur.

De samenwerking van de initiatiefnemers en Dorpsraad bleek essentieel voor het slagen van het project in een heel korte tijd. Dit kwam door vanaf de start de omwonenden blijvend te informeren, goede contacten met de gemeente Borsele te onderhouden en het gezamenlijk werven van starters.

De starters gingen akkoord met de Bouwwinkel Zeeland als architect. In het voorjaar van 2006 waren de bouwtekening definitief rond en werd het project aanbesteed. Een viertal aannemers kon inschrijven. Bouwbedrijf Schrijver uit 's-Gravenpolder bleek de laagste inschrijver. De directeur van dit bedrijf werd uitgenodigd op een starters vergadering. De directeur presenteerde zijn bouwbedrijf en de starters konden vragen stellen. De mogelijkheden voor meer/minder werk speelde bij de starters een belangrijke rol. Het pakte positief uit en de starters beslisten om met Bouwbedrijf Schrijver in zee te gaan.

Hierna werd de bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente. Na de zomer van 2006 werd de bouwvergunning verstrekt. De starters ondertekenden elk een aannemingsovereenkomst met de aannemer. Hierna werden de hypotheken verstrekt. De grond met het schooltje, nog steeds in het bezit van Centraal Wonen, kon toen worden doorverkocht aan de starters. Hiermee waren de starters zelf juridisch opdrachtgever geworden. Twee vertegenwoordigers van de starters hadden dan ook zitting in de maandelijkse bouwvergaderingen met architect, aannemer en CWZ.

Het startersproject had geen winstoogmerk. Het bestaat uit 10 woningen. Waarvan 6 nieuwbouw in twee blokken van 3 en daarnaast 4 woningen in de voormalige kleuterschool. De kostprijs van 8 woningen waren gemiddeld € 130.000. De twee andere woningen kosten € 154.000 en € 179.000. Deze prijzen lagen tussen de 15 en 20% onder de marktwaarde.

November 2007 volgde de oplevering en konden de starters er gaan wonen. Het is heel snel gegaan, in twee jaar tijd. Voor enkele starters was het bijzonder spannend, omdat men zodra de bouw gereed zou zijn in het huwelijksbootje zou stappen.

Klik hier voor het PZC verslag bij de start van de bouw