Wat is CPO?

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. De toekomstige bewoners richten een rechtspersoon op die hen in staat stelt om in het projectontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op te treden. Tot en met de fase van definitief ontwerp werkt een kopersvereniging meestal namens al haar leden aan een collectief plan; één en ander binnen gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Hierbij hebben alle deelnemers voortdurend inzicht en inspraak in de keuze van het bouwsysteem, de bouwmaterialen, het afwerkingsniveau en het kostenniveau. In de fasen daarna hebben individuele kopers de gelegenheid zelf te beslissen over de indeling en afwerking van hun eigen woning.

"Voldoen aan alle individuele wensen, passend binnen ieders budget." Stichting CPOZ

Door in een zo vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, wordt een bijzonder grote betrokkenheid van de toekomstige CPO-ers gekweekt bij hun woning en hun (nieuwe) buurt. Toekomstige bewoners hebben al hart voor hun buurt voordat de bouw gestart is. Middels CPO zijn kopers – binnen de stedenbouwkundig uitgezette kaders – in de gelegenheid maximale zeggenschap uit te oefenen op hun eigen toekomstige woonbuurt. Omdat toekomstige bewoners door middel van een eerste inleg zelf een deel van het voortraject financieren, is een CPO-vereniging in staat om zelf volledig risicodragend projectontwikkelaar op te treden.

Naast de collectieve realisatie van de woningen kan ervoor gekozen worden om na de bouw het beheer van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een ontmoetingsruimte, de tuin en andere gedeelde ruimten en voorzieningen, collectief op te pakken. De kopersvereniging wordt dan een beheervereniging.

Werkwijze CPO

Routekaart CPO - stap voor stap uitgelegd