Wie is Stichting CPOZ?

Veel gemeenten in Zeeland vinden het nog lastig en bewerkelijk om rechtstreeks zaken te doen met particulieren. Het is inmiddels zo’n ingeslepen routine geworden om zaken te doen met woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars, dat alternatieve wegen om woningen te bouwen niet eens worden overwogen. Een partij die als intermediair tussen de gemeente en particulieren kan optreden, zou uitkomst bieden. Zonder een dergelijke partij komen de ambities om CPO echt te stimuleren niet goed van de grond. Om die reden is op 7 februari 2008 de stichting Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland (Stichting CPOZ) opgericht. Wij hebben een aanjaag functie in de Provincie Zeeland, zodat  CPO meer ingezet gaat worden.

Het bestuur

Tom CaljouwSecretaris
Oud loods. Ervaring in het omgaan met startende CPO woongroepen. Ruime kennis op het gebied van duurzaam bouwen.

Catrinus Tuinstra Penningmeester
Geboren (1950) en getogen Fries. Van oorsprong sociaal-geograaf – toegepast geografisch onderzoek – opgeleid in Groningen. Daarna 20 jaar ervaring in de marketing en communicatie van stedelijke ontwikkelingen en vastgoedprojecten, in Nederland en daarbuiten. Daarna adviseur en projectleider in duurzame energie gerelateerde ontwikkelingen. Afgelopen 6 jaar namens energiebedrijf DELTA coördinator duurzame projecten in Zeeland in het kader van de Milieu Actie Plannen (MAP).

Pieter Vollaard Voorzitter
P.J.(Pieter) Vollaard is v/m plv. lector duurzaamheid en water op de Hogeschool Zeeland. Hij heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur, waar hij zich vooral heeft beziggehouden met bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie. Hij wil mensen de kans geven hun toekomst zelf inhoud te geven: door de ondersteuning van CPO in Zeeland kunnen ze hun droom van een eigen huis waar maken.

Activiteiten CPOZ

  • Aanspreekpunt voor (groepen) particulieren die een CPO project willen starten
  • Aanspreekpunt voor gemeenten die ambities hebben op het terrein van CPO
  • Aanspreekpunt zijn voor woningcorporaties om samen CPO projecten te ontwikkelen
  • Verwerven van grondposities
  • CPO initiatieven begeleiden tijdens de opstartfase
  • Opzetten van een Plan van Aanpak t.b.v. CPO projecten
  • Matchen vraag (van burgers) en aanbod (van locaties)
  • Scheppen van financiële en organisatorische condities voor CPO projecten
  • Duurzaam bouwen promoten

Rol Marsaki

De succesvolle samenwerking tussen CPOZ en Marsaki bij de realisatie van 8 patiowoningen in Vlissingen heeft CPOZ doen inzien dat het onderbrengen van diens werkzaamheden bij een professionele vastgoedorganisatie de continuïteit het beste borgt. Vanaf 1 januari 2021 zijn de werkzaamheden met betrekking tot de bedrijfsvoering en realisatie van de doelstellingen ondergebracht bij Marsaki (kijk voor meer informatie op www.marsaki.nl).

Zowel het bezoek- als postadres zijn gelijk aan die van Marsaki. Wanneer je contact met CPOZ opneemt wordt je met hen verbonden, zij helpen je graag verder met al je vragen.