Bouwen naar wens burgers

vrijdag, 24 jul 2009 PZC

Bouwen naar wens burgers.


Burgers moeten veel meer dan nu is toegestaan, zelf kunnen bepalen hoe hun woningen er uit gaan zien. De rol van het Rijk, gemeenten en projectontwikkelaars moet worden verminderd. Dat staat in het onderzoek NederLandBovenWater, dat in september wordt aangeboden aan minister Jacqueline Cramer (Vrom).

Aan het onderzoek, betaald door overheden en marktpartijen, is zes jaar gewerkt. Om tot een advies te komen hebben de onderzoekers met alle partijen op de woningmarkt gesproken, van wetenschappers tot projectontwikkelaars en van burgemeesters tot bewoners. Daarnaast zijn grote bouwprojecten vanaf begin vorige eeuw onder de loep genomen.

Eén van de conclusies van de onderzoekers is dat sinds de Tweede Wereldoorlog wel véél woningen zijn gebouwd, maar dat die nauwelijks voldoen aan de wensen van de bewoners. Het onderzoek wijst naar de bouw in de jaren dertig van de vorige eeuw.

In die (crisis)jaren mochten bewoners in goed overleg met de architect zelf bepalen hoe zij wilden wonen. Dat heeft geleid tot huizen en wijken die nu nog steeds erg in trek zijn. Volgens de onderzoekers moeten de gemeenten wel kaders vaststellen, zoals de hoogte van de bebouwing, de mate van groenvoorziening en voor welke inkomensgroepen gebouwd moet worden.
 
Bij de inrichting van de wijk en de bouw van de woningen moet vooral worden voldaan aan de eisen van de kopers en huurders. Het rapport beschrijft verder dat het Rijk te veel regels oplegt aan de woningbouw en dat de gemeenten financieel te afhankelijk zijn van de uitgifte van bouwgrond