2/1 kap Oosterscheldestraat Middelburg va € 289.500, -

Grote groene stadskavels in de Stromenwijk!

PASSIEF PAKKET SCHIL ALS OPTIE INGEVOERD
29/12/2016: Bouwteam heeft voor de woningschil - vloer, gevel en kap - het isolatiepakket verhoogd naar (semi-)Passiefhuis niveau. Pakket wordt als optie aangeboden tegen meerprijs van € 4.000, - inclusief Btw. Een energielastenbesparing van € 10, -/maand rechtvaardigt bij een rekenrente van 3% globaal de investeringssom. De integrale woonlasten blijven dan gelijk. Een besparing van circa € 26, - per maand doet de hele investering terugverdienen bij 15-jarige annuiteit. Een besparing van circa € 37, - per maand doet de hele investering terugverdienen bij 10-jarige annuiteit.

15/12/2016: Raming stichtingskosten is opgesteld. De kavel-woning West van 405 m2 komt uit op € 289.500, - inclusief garage, grond en Btw. Voor de andere kavel van 490 m2 is reeds een gegadigde. Bij spoedige opgave - dit jaar - kunt u nog in 2017 deze voortreffelijke nieuwe 2/1 kap woning betrekken. U bouwt onder deskundige begeleiding en rechtstreeks met de aannemer. Uw woonwensen kunt u direct inbrengen.
Bel 06-53 32 75 35 (C. Tuinstra) of mail info@cpoz.nl (CPOZ)

2/1 kap Oosterscheldestraat Middelburg lagere grondprijs!

27/09/2016: Gemeente Middelburg heeft de grondprijs naar beneden aangepast. U kunt zich bij CPOZ inschrijven voor een tweetal woningen type 2/1 kap met garage op grote groene stadskavels.

Aan het ontwerp wordt getekend en gerekend. De inzet is nu de breedte van de beuk te maximaliseren en een volwaardige 1e verdieping tot 2600mm hoogte te realiseren. Doel is zoveel mogelijk m3 woninginhoud in de hoofdbeuk te bergen.
Er zijn 2 varianten plattegrond, een doorzon-variant en een variant met gescheiden woon-eetkeuken en living. Zie Informatiedocument en Brochure concept in de bijlagen.

4/1/2016: Architecten Alliantie heeft de 2/1 kap Oosterscheldestraat qua ontwerp spannender gemaakt en het volume van het hoofdgebouw aangepast.
De nieuwe inhoud is doorgerekend door coordinerend Bouwbedrijf Adriaanse BV. De raming stichtingskosten levert scherpe prijzen op met garage, en met behoud van grote kavels. Optie levensloop of mantelzorg blijft en wordt op verzoek doorgerekend. Informatie: info@cpoz.nl

22/02/2015: CPOZ ontwikkelt een kavelpaspoort voor Particulier Opdrachtgeverschap op de locatie Oosterscheldestraat Middelburg. Een kavelpaspoort omvat relevante informatie om tot zelfbouw c.q. eigen opdrachtgeverschap te komen.

De woningbreedte is definitief. De variatie zit in de woningdiepte, de uitbouw als garage of complete - zelfstandige - verblijfsruimte (levensloopwoning), en in de opbouw- en uitbouw 1e verdieping. U kunt hierin nog meedenken en uw eigen wensen en ervaringen inbrengen.

De ambitie is gericht op energiebesparing en eigen productie. De weging is die tussen een excellente isolatiewaarde van de schil, een hoge eigen energieproductie (solar/warmtepomp), een kostenefficiente hoofdwarmtebron, versus beschikbare middelen. Welke mix levert het meeste op!
Een WTW met balansventilatie levert een hoge bijdrage aan de EPC-score, is iets duurder maar bespaart op energielasten en biedt modern comfort.
Het dak aan de voorzijde is zongeorienteerd, en kan ontwikkeld worden als solardak. Een all electric gedreven energiehuishouden is het meest gediend met een warmtepomp (CWP). Een lucht/water CWP is een optie t.o.v. een duurdere CWP met grondgebonden warmtewisselaars. Of heeft een lucht/water CWP de duurdere WTW nodig om voldoende warmte leveren in de koudste periodes? Of is toch een kostenfficiente HRCV, eventueel gecombineerd met WTW en zonneboiler (ZB) een betere optie bij de beschikbare middelen? Op deze vragen wordt een antwoord gezocht.

U kunt in het beschrijven van de Kavelpaspoort nog participeren met eigen inbreng, kennis, adviezen, enz. Bel: 06-53 32 75 35 of E-mail info@cpoz.nl.

In 2020 moeten woningen een EPC van 0 hebben, en evenveel energie produceren als huishouden en woning verbruiken! De huidige isolatiewaarde van de schil gaat voor de gevel van Rc = 3,5 naar Rc = 4,5, voor de vloer naar Rc = 3,5 en voor het dak naar Rc = 6,0. Als onderhavige 2/1 kap woningen in 2017 worden opgeleverd duurt het nog maar 1 jaar voordat de Nul-op-de-meter woningen in 2018 op de tekentafel liggen. Dan nu maar beter voorgesorteerd op de toekomst die plotseling zeer nabij is! U kunt per direct instappen en uw woonwensen inbrengen. Mail CPOZ op info@cpoz.nl. Of bel 06-53 32 75 35.

3/12/2014: Op locatie Oosterscheldestraat is CPOZ actief met 2 woningen in de vorm 2/1 kap. De woningen zijn georienteerd c.q. gelegen aan de Oosterscheldestraat en hebben diepe tuinen.

Naast de CPOZ kavel wordt door Dagelijksleven een kleinschalig zorggebouw ontwikkeld voor een beperkt aantal ouderen. Het zorggebouw is kleinschalig geleed c.q. geparceleerd op woningniveau. Er is sprake van een gesloten tuinontwerp.