Projectnieuws

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >

Onderzoek Collectief Particulier Eigendom CPE

Onderzoek Collectief Particulier Eigendom CPE

Verkenning CPE met steun Provincie Zeeland

20/08/2015: Met steun van Provincie Zeeland heeft CPOZ een verkennende studie uitgevoerd naar het instrument Collectief Particulier Eigendom CPE. CPE is een tussenvorm tussen 100% huur of 100% individueel eigendom. Er is veel interesse in initiatieven met een collectief karakter, groepswonen met een thema, cohousing, woon cooperates, enz. Daarbij spelen 3 hoofdonderwerpen, hoe te financieren en te ontwikkelen, hoe te organiseren en te exploiteren, hoe met elkaar en met nieuwe leden om te gaan. Deze verkenning gaat in op de eerst genoemde aspecten financieel, juridisch, organisatorisch. Gedrag- en spelregels vormen een volgende onderzoeksfase. De verkenning is onderstaand vrij te downloaden. CPOZ stelt het op prijs als u na het downloaden via het contactformulier of via E-mail info@cpoz.nl uw visitekaartje achterlaat. Wij zijn ook geinteresseerd in uw reacties. Wellicht heeft u aanvullende kennis, informatie, adviezen die CPE verder kunnen brengen. Doel is uiteindelijk dat groepsinitiatieven een grotere kans van slagen krijgen. Relevante informatie zullen wij op de website plaatsen onder het onderwerp CPE. Voor verdere informatie of reacties kunt u E-mailen: -info@cpoz.nl of bellen: - Catrinus Tuinstra 06 - 53 32 75 35. lees verder

Informatieavond Duurzaam Dorp SHHK goed bezocht!

Informatieavond Duurzaam Dorp SHHK goed bezocht!

CPOZ gaat keukentafelgesprekken organiseren

12/11/2014: De informatieavond 'isoleren, warrntescans, samenwerken' in het kader van Duurzaam Dorp 's Heer Hendrikskinderen is goed bezocht. De informatieverstrekking van Gevelscan, Dubourgraaf, Delta Comfort, WoonLinked en CPOZ leverde genoeg stof tot nadenken op. Er zijn nadien vragen gesteld bij de verschillende Meetingpoints en er zijn diverse kaartjes ingevuld voor een vervolg. Voor een kort verslag zie de bijlage. CPOZ heeft alle informatievragen en verzoeken geinventariseerd en in een database ondergebracht. Een volgende stap is het organiseren van 'keukentafelgesprekken' met geinteresseerden voor verdere verduurzaming. De problemen waarmee men worstelt op het gebied van comfort 'koude voeten alom' en energieverbruik zijn niet direct zo maar te beantwoorden en de oplossingen kunnen forse investeringen met zich meebrengen. CPOZ gaat ze rubriceren en eerst voorleggen aan experts. De 'keukentafelgesprekken' nadien zullen in januari worden gehouden. Onder de rubriek 'Duurzaam dorp Zeeland' zal CPOZ de vragen en rubrieken op de website presenteren. Het is goed denkbaar dat de oplossingen ook door derden kunnen worden aangereikt. Aan het bedrijfsleven zal worden gevraagd om met best practices eveneens op de gestelde vragen en problematieken te reageren. 10/11/2014: Op woensdag 12 november is er een informatieavond in 's Heer Hendrikskinderen over energiebesparende maatregelen in de woning. Deze avond start om 19.30 uur in het Heer Hendrikhuis. Op deze bijeenkomst worden de volgende stappen gezet in het project naar duurzame en levensloopbestendige woningen. Op 12 november staan de onderwerpen energie-besparende maatregelen en het gebruik van de warmte-scans centraal. CPOZ is betrokken bij dit project en zorgt voor de collectieve wijze van organiseren, inkopen en financieren van bovengenoemde maatregelen. 28/10/2013: Gemeente Goes en Vereniging Dorpsbelangen tekenen intentieverklaring 'Duurzame Particuliere Woningverbetering'. CPOZ steekt in via Energieneutraal Renoveren Particuliere Woningverbetering en koppelt dat aan het levensloopbestendig maken van woningen. CPOZ werkt samen met het Woonloket in 's Heer Hendrikskinderen. CPOZ staat particulieren terzijde die gezamenlijk dit proces willen uitvoeren. CPOZ is daarbij behulpzaam in verkrijgen van leningsfaciliteiten zoals de Duurzaanheidslening (SVN/Provincie) en het Nationaal Energiebespaar Fonds (NEF). Beide zijn laagrentende leningen t.b.v. omschreven maatregelen om particuliere woningen te verduurzamen. lees verder

Duurzaamheid loont!

Duurzaamheid loont!

Meer comfort en lager energieverbruik CPOZ woningen

1/12/2014: CPOZ heeft op 14 december j.jl. een bezoek gebracht aan een huishouden in het project CPO Dorus Rijkersstraat Middelburg en een huishouden in het project CPO Starters Zoutelande. CPO Dorus Rijkersstraat: 5 levensloop in rij opgeleverd februari 2014 De woning is met de tuin georienteerd op west/zuidwest. Het huishouden roemt het comfort van de woning met LTV op bg en 1e verdieping. Vanaf de oplevering in februari is in ruim 9 maanden circa 400 Nm3 gas verbruikt. De prognose van het jaarverbruik komt uit op circa 500 - 550 Nm3. Dat is iets meer dan 1 Nm3 per 1m3 woninginhoud. De uitstekende schilwaarde met doel integraal een Rc = 5,0, de thermische steen in het buitenspouwblad, de zonneboiler, het HR++ glas met extra isolatiewaarde, de HR++ CV met label A pomp, enz. werpen hun vruchten af. De plaatsing van 10 zonnepanelen levert een (belangrijk) overschot aan kWh op. Het wordt interessant hoe dicht het energiesaldo in geld uitgedrukt het Nul-op-de-meter principe zal naderen. CPOZ zal ook de overige huishoudens bevragen naar hun ervaringen in comfort en energieverbruik. CPO Starters Zoutelande: 2 x 4/1 kap opgeleverd april 2014 De woning is licht en ruim en georienteerd op het zuiden. Het comfort is groot met LTV op bg en 1e verdieping, waarbij maximaal geprofiteerd wordt van zoninval. De woning is gebouwd met doel integraal een schil van Rc = 5,0. In dit geval is het buitenspouwblad met kalkzandsteen gebouwd met isolatieplaat van harde persing. De warmtebron wordt gevormd door een HR++ Cv ketel met label A pomp. De plaatsing van 10 zonnepanelen tekent voor een overschot aan kWh. De maandlast van het energieverbruik is op minder dan € 50,- per maand gesteld. Het wordt interessant hoe dicht het energiesaldo in geld uitgedrukt het Nul-op-de-meter principe zal naderen. CPOZ zal ook de overige huishoudens bevragen naar hun ervaringen in comfort en energieverbruik. Dit is met name interessant omdat in 3 van de 8 woningen een warmtepomp (CWP) als hoofdwarmtebron fungeert. Ook heeft 1 huishouden voor radiatoren op de verdieping gekozen. lees verder

Duurzaamheid blijvende topic CPOZ!

Duurzaamheid blijvende topic CPOZ!

Verbetering eigen energiebalans

CPOZ heeft als doelstelling om nieuw te bouwen of te renoveren woningen beter te laten presteren dan het Bouwbesluit. Er is aandacht voor de schil, voor energiebesparing bij installaties, maar ook voor eigen duurzame opwekking. Voorbeelden duurzame opwekking: Kleine Wind Turbines 1/12/2014: KWT WindinvenT systeem horizontale as Windinvent heeft een KWT met koolstof/glasvezel propellerbladen ontwikkeld specifiek voor en op bedrijfsgebouwen. Bijgaande informatie geheel voor rekening van WindinvenT. Prestatie gegevens: - jaarlijkse opbrengst = 3.500 - 4.000 kWh (berekening CPOZ bij 40% efficientie en 5m/s windsnelheid) Technische gegevens: - piek vermogen = 6.000 - 10.000W - ashoogte = .. meter - rotor diameter = 2,5 - 4.0m - cut-in wind snelheid = 15 m/s bij 240rpm - piek wind snelheid = 10 m/s. 13/08/2014: KWT zelfbouw stand alone horizontale as Deze Kleine Wind Turbine (KWT) is een zelfbouw systeem met houten propellerblad. De turbine wordt thans uitgetest. Prestatie gegevens: - jaarlijkse opbrengst = 600-700 kWh Technische gegevens: - piek vermogen = 500W - ashoogte = 14 meter - rotor diameter = 1.8m - cut-in wind snelheid = 3 m/s bij 240rpm - piek wind snelheid = 10 m/s. Bij windsnelheden groter dan 10 m/s gaat de rotor uit de wind staan. De maximale kracht op de turbine zal 50 - 100 kg zijn. indien u geinteresseerd bent in deze dhz-windturbine (voor zelfbouw), of een pilot wenst met een turbine met een grotere jaaropbrengst, neem dan contact op met Catrinus Tuinstra: info@cpoz.nl of mob.; 06-53 32 75 35 lees verder

Gewijzigde spelregels voor financiering per 01-01-2015

Gewijzigde spelregels voor financiering per 01-01-2015

Stap in CPO Veere Zanddijk voor gunstige voorwaarden 2014!

26/11/2014: per 1 januari 2015 wijzigen de condities rond de hypotheekverstrekking. De zogenaamde ‘loan-to-value’ norm (maximaal leenbedrag) daalt voor bestaande woningen van 104% naar 103%, en voor nieuwe woningen van 102% naar 101%, hetgeen betekent dat de hypotheek nog maar 101% van de verwervingswaarde van de nieuwe woning mag bedragen. Verder heeft het Nibud de hefboom ‘inkomen-maximale hypotheeksom’ verlaagd, omdat huishoudens meer met onverwachte uitgaven in de inkomenspositie rekening moeten houden, zoals hogere zorgkosten of het krijgen van een kind. Al met al betekent dit meer eigen bijdrage en lagere leensommen (mede afhankelijk van uw/de fiscale condities 2015). Er is derhalve alles aangelegen de hypotheek nog dit jaar rond te krijgen. Zie bijlage Nibud tabellen maximale leensom per 1-1-2015. Gezien bovenstaande ontwikkelingen is het nu het moment om in te stappen in het project CPO Veere Zanddijk. De prijs van de laatste tussenwoning (tussenwoning nr. 5) bedraagt circa € 185.000,- inclusief BTW en grond. Nieuw is (bij sommige banken) dat minder lenen t.o.v. de nieuwwaarde van de woning ook zijn voordelen heeft, omdat bij percentages van 90, 80, 70% hypotheeksom t.o.v. van nieuwwaarde lagere rentetarieven in rekening worden gebracht. In de gemeenten Goes en Borsele kan bij de projecten CPO Mannee II en CPO Bomenweide (Duovilla) grond in erfpacht worden verkregen. Hierdoor zullen de verlaagde plafonds van een 1% lagere ‘loan-to-value’ en lagere inkomenshefboom bij deze projecten minder effect hebben. lees verder

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >